ASM Finland


ETUSIVU
| ASM FINLAND | JÄSENYYS | ASM INTERNATIONAL
TAPAHTUMAT | SEMINAARIAINEISTOT


ASM Finland seminaari:

Energiatekniikan materiaalit - energialähteen vaikutus materiaaliratkaisuihin

19.11.2013, Taitotalo, Helsinki

Kysy seminaarin aineistoa sähköpostitse:

HUOM: Aineisto on salasanasuojattu. Salasana ilmoitetaan vain seminaariin osallistuneille sekä ASM Finland ry:n jäsenille

Ohjelma

Seminaarin avaus
Puheenjohtaja, Kati Valtonen, Tampereen teknillinen yliopisto

Suomen energiapolitiikka ja eri energiantuotantomuotojen tulevaisuus
Teollisuusneuvos Timo Ritonummi, Työ- ja elinkeinoministeriö

Päästöjen hallinta energiantuotannossa
Tutkijatohtori Mari Honkanen, Tampereen teknillinen yliopisto

Multifuel-moottoreiden materiaalien tutkimus ja kehitys
Materials Specialist Jyrki Suutala, Wärtsilä Finland Oy

FW kaasutusteknologia biopolttoaineiden valmistuksessa
Tuotepäällikkö, Kaasuttimet, Juha Palonen, Foster Wheeler Energia Oy

Materiaaliratkaisut biopolttoaineita polttavissa voimalaitoksissa
Team Leader, Materials, Power-Wide R&D, Mikko Uusitalo, Metso Power Oy

Metalliset ruiskutuspinnoitteet voimalaitoskattiloiden lämmönsiirtopinnoilla
Kehitysinsinööri Olli Tuomivaara, Telatek Service Oy

Hajautetun energiantuotannon ja jätehuollon yhdistäminen
Kehitysinsinööri Varpu Nurmi, Ekokem Oy Ab

Teräsmateriaalien kehitys kiinteäoksidipolttokennosovelluksiin hyödyntäen pinta- analyyttisiä tutkimusmenetelmiä
Tutkijatohtori Harri Ali-Löytty, Tampereen teknillinen yliopisto

Li-ioniakkujen materiaalikehitys
Professori Maarit Karppinen, Aalto-yliopiston kemian tekniikan korkeakoulu

Seminaarin päätös
Puheenjohtaja, Kati Valtonen, Tampereen teknillinen yliopisto