ASM Finland


ETUSIVU
| ASM FINLAND | JÄSENYYS | ASM INTERNATIONAL
TAPAHTUMAT | SEMINAARIAINEISTOT


ASM Finland seminaari:

Uudet materiaalitekniikat – haasteet ja mahdollisuudet

16.11.2007, Museokeskus Vapriikki, Tampere

Ohjelma

Kysy seminaarin aineistoa sähköpostitse:

ASM Finland ry
Puheenjohtaja Mikko Kumpula

Materiaalitutkimuksen painopisteet Ruukissa
TkT Arto Ranta-Eskola

Materiaalitekniikka – tekninen kehitys ja kilpailukyky
Prof. Toivo Lepistö

Metallivaahdot - uusia ulottuvuuksia ominaisuuksien räätälöintiin
Prof. Tuomo Tiainen

Tekniset ja toiminnalliset pinnoitteet - mahdollisuuksien kautta kohti teollisia sovelluksia
Prof. Petri Vuoristo

Funktionaaliset materiaalipinnat - lisäarvoa pinnoilla
Prof. Tapio Mäntylä

Huokoiset keraamit
TkT Erkki Levänen

Nanomateriaalien mahdollisuudet ja haasteet
TkT Minnamari Vippola

Kokeellinen tutkimus - materiaalimallinnuksen peruspilari
TkT Taina Vuoristo

Komposiitit ja yhdistelmämateriaalit – uusia mahdollisuuksia vanhoihin haasteisiin
Prof. Jyrki Vuorinen

Ruiskuvalun erikoistekniikoita - ruiskuvalulla etumatkaa
Prof. Pentti Järvelä