ASM Finland


ETUSIVU
| ASM FINLAND | JÄSENYYS | ASM INTERNATIONAL
TAPAHTUMAT | SEMINAARIAINEISTOT


ASM Finland seminaari:

Materiaalitekniikka vaurioanalyyseissä - mitä opittiin?

15.4.2010, Helsingin Messukeskus, Helsinki

Ohjelma

Kysy seminaarin aineistoa sähköpostitse:

HUOM: Aineisto on salasanasuojattu. Salasana ilmoitetaan vain seminaariin osallistuneille sekä ASM Finland ry:n jäsenille

 

Seminaarin avaus:
Puheenjohtaja, prof. Simo-Pekka Hannula, Aalto Yliopiston Teknillinen korkeakoulu

Murtumismekaaniset näkökohdat vaurioanalyyseissä
Akatemian prof. Kim Wallin, VTT

Vaurioiden selvitysprosessi: teollinen näkökulma
TkL Kari Mäkelä, Metso Power Oy

Moottorikomponenttien vaurioanalyysi, case studies
DI Jyrki Suutala, Wärtsilä Finland Oy

Elektroniikkateollisuuden vaurioanalyysi, case studies
Manager, Physical Failure Analysis, Elina Leivo, Nokia Oyj

Sulametallihauraus ja sen ehkäiseminen lujien rakenneputkien kastosinkityksessä
DI Jussi Minkkinen, Rautaruukki Oyj

Tutkimuksesta tukea vaurioiden ymmärtämisessä ja ennakoinnissa
DI Pekka Pohjanne, VTT